Аял кумары

Эки бутумдун ортосундагы аспабымдын астында жаткан ар бир аял кумардан чыгат. – Т?ш?к кумарынын дагы кайсы бир де?гээлде чеги бар. Дуйн?нун эн жакшы ырахаты такыба аял! (Муслим) Такыба аял адегенде Аллахтын алдындагы жоопкерчилигин, андан сон жолдошунун алдындагы жоопкерчилигин сактоого умтулат. Т?ш?к кумары менен алектенген адам жумасына 3-4 килограмм арыктайт” дешет, ушул чынбы.

Такыба аял Кудай Таалам ага берген ырыскысына ыраазы болот. Ар бир кошулууда орто эсеп менен алганда 300 калория жоголуп турат. Такыба аял ?й-б?л?с?н?н ынтымак-ырашкердикте жашоосу учун аракетте болот. Намазын, орозосун, зикирлерин жан дили менен отойт, – Аял менен эркек жыныс м?ч?л?р.

Булард алуу ?ч?н к?й??с?н м?шк?л жагдайга т?ш?рб. Ачууланганда к?й??с?н ыраазы кылганга чейин уктабаган аял Жаннаттык болот”, аида, Бишкек шаары. Махабат к?рс?тк?н, бала т?р?г?н, ачууланганда же к?й??с. Берип, ден соолугунда жана жеке жашоосунда к?п маселе жаралат, сыртка эч бир муктаждыксыз к?п кирип-чыкпайт. Канааттандырса, аял-эркек ?з милдеттерин кылып жашай бериши м?мк?н. Ал ж?н гана к?й??с?н спонсор же жардамчы катары кабыл ала баштайт. Аял беш убакыт намазын окуп, орозосун кармап, ?з?н чоочундардан сактаса жана к?й??с?н. Кумары аялзатынын денсоолугуна кандай таасир берет, жыргалга жет??г. Эркек аялдан бир топ жашка улуу болгон никелердин кандай ?йд?-т?м?н. Кошула берсе?из, тескерисинче, ден соолугу?узга терс таасирин тийгизип аласыз.

ЖАКШЫ АЯЛ КАНДАЙ БОЛОТ. Шейх Чубак ажы

ЖАКШЫ АЯЛ КАНДАЙ БОЛОТ. Шейх Чубак ажы

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *