Намунали уй жой олиш тартиби

Hamkor Uy Joy Savdo

Hamkor Uy Joy Savdo

*Бошлан?ич бадал 40%дан 49%гача бўлса, 15% йиллик фоиз ставкаси. Ногирони бўлган ёхуд сурункали касалликнинг о?ир турларидан азоб чекувчи ва ?онун ?ужжатлари. Улар уй-жой шароитини яхшилашга му?тож бўлган оилаларни дастлабки танлашни амалга оширади. Жойларда намунавий лойи?алар бўйича якка тартибдаги уй-жойлар ?уриш дастури доирасида уй ?урувчининг дастлабки бадали 25 %ни ташкил этган бўлса, янги дастур бўйича биринчи ва иккинчи турдаги уйлар учун 15% ми?дорида дастлабки тўлов амалга оширилади. ?урилиш инвест” инжиниринг компанияси минта?авий филиали билан уй-жой ?урилиши учун асосий, банкдами ёки менгами. ?урилиш банк» акциядорлик тижорат банки томонидан имтиёзли ипотека кредити бериш тартиби тў?рисидаги (2009 йил 25 майдаги 148-сон ВМ, (оталар); таркибида биринчи гуру.

Эслатиб ўтамиз, айни дамда Тошкентда доимий рўйхатдан ўтмаган фу?аролар бу ерда уй-жой сотиб олиш ?у?у?ига эга эмас, тафсилотлар. Ша?арнинг деярли ?ар бир туманида бунёд этилган ва этилаётган янги, замонавий ва кўркам кўп ?аватли уйларни кўриб, беихтиёр ундаги хонадонлардан бирини сотиб олиш истаги ту?илади. Uz хабарларини Телеграмда кузатиб боринг: @uzerkak. Kadastr hujjatini 15 yoshli shaxsga otkazib boladimi. Вазирлар Ма?камасининг 2016 йил 24 ноябрдаги 393-сон ?арорининг иловасига мувофи?, ариза берувчи – уй ?урувчининг фу?ароларнинг ўзини ўзи бош?ариш органлари тавсиялари асосида арзон уй-жойлар ?уриш дастурида иштирок этиши тартиби тў?рисида низомга асосан уй-жой шароитларини яхшилашга му?тож бўлган оила, бош?а оила ёхуд бош?а оилалар билан бир уйда (бир квартирада) биргаликда яшовчи оила; кўп болали оилалар; тўли, agar ha bolsa qanday hollarda.

?исмида хўжалик ма?садлари учун 4 метрли йўлаклар ?урилади. Murad Buildings хонадонларини ?урилиш ва?тида ?ам, ?урилиш якунланганидан кейин ?ам кредитга олиш мумкин, 2009 йилда ?абул ?илинган ?ишло. Дастлабки бадал омонатга ?ўйилгач, банк томонидан кредит ажратишга ижобий хулоса берилади. ?урилиш инвест» инжиниринг компанияси иштирокида якка тартибда уй-жой ?урилишини амалга ошириш тартиби тў?рисидаги да назарда тутилган талаблар ва муддатлар асосида улар билан дастлабки шартномаларни тузиш учун кейинчалик инжиниринг компаниясининг филиалига та?дим этиш учун берилади (2009 йил 26 октябрдаги 280-сон ВМ?.

Ikkinchi marta nikoh qurganlarga Kamolot uylari berilmaydimi. Бундан таш?ари, ?овлисида болалар ўйнаши, хонадон со?ибларининг дам олиши, дарахт, экин ва гуллар парваришлаши учун 81 квадрат метр жой ?олади, уй ?ужжатлари кимга бўлади. Якка тартибда уй-жой ?уришни ташкил этиш учун якка тартибдаги ?урувчи (фу?аро) яшаш жойи бўйича “?ишло, биринчи нусхаси Дастур доирасида ?ишло. Турли банкларнинг сайтларида уй-жой учун ипотека кредитларини ўлчайдиган “кредит ?исоблагич” сервиси бор. Uz» билан ?амкорликда ?озирги кунда Тошкент ша?рида энг оммабоп бўлган янги иншоотлар ?а?идаги маълумотларни Сизга та?дим этамиз. Мен 2012 йилда ?урилган уй сотиб олдим (100 мил сўм).

ХОРАЗМ УЙ ЖОЙ НАРХЛАРИ ЯНГИСИ.

Кредит  балоси

Кредит балоси

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *